Rekonstrukce obchodů

Rekonstrukce a úprava obchodních a nebytových prostor

Úprava nebo rekonstrukce obchodních a nebytových prostor má svá specifika.

Přeměna prostorů na jiné prostory je možná za dodržení platných norm a předpisů. V případě změny účelu prostoru je nutné požádat o rekolaudaci v rámci stavebního řízení. Naše společnost Eurocoral Vám může zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení.

Příklady rekonstrukcí:

Přestavba sklepních prostor na kanceláře, sklady nebo provozovny: Prostory pod budovou mohou být často nevyužité a mohou být přestavěny na funkčnější prostory, jako jsou kanceláře, sklady nebo provozovny. Tato přestavba vyžaduje pečlivé plánování a realizaci, aby se zajistilo, že prostory budou vhodné a bezpečné pro užívání.

Renovace prodejen, kanceláří, vzorkoven a skladů: Tyto prostory jsou často základem podnikání a musí být udržovány ve vynikajícím stavu, aby působily přívětivým a profesionálním dojmem. Renovace těchto prostor může zahrnovat opravy a úpravy výzdoby, osazení nových instalací a dalších oprav a úprav, které mohou pomoci vylepšit vzhled a funkčnost těchto prostor.

Oprava společných prostor v domech: Tyto prostory, jako jsou vstupní haly, schodiště a společné chodby, mohou vyžadovat opravy a úpravy kvůli opotřebení nebo jiným faktorům. Tyto opravy mohou zahrnovat opravy podlah, stěn a stropů, výměnu osvětlení a dalších instalací a oprav, které mohou pomoci vylepšit vzhled a funkčnost těchto prostor.

Zřízení nových nebo úprava stávajících sociálních zařízení: Tyto prostory, jako jsou toalety a sprchy, jsou klíčové pro komfort a pohodlí obyvatel budovy. Nové sociální zařízení nebo úprava stávajících mohou zahrnovat výměnu baterií, opravy a úpravy výzdoby a dalších oprav a úprav, které mohou pomoci vylepšit