Rekonstrukce kuchyně

Při plánování rekonstrukce kuchyně je důležité zohlednit několik faktorů, aby byla realizace úspěšná a efektivní. Je třeba zvážit požadavky na novou kuchyňskou linku, včetně instalace nových spotřebičů a příslušné elektroinstalace.

V první řadě je třeba zjistit, zda máte v bytě přívod 380V, pokud chcete instalovat elektrický sporák nebo varnou desku. Pokud zde není dostatečný přívod, může být nutné provést dodatečné úpravy, což může být nákladné a časově náročné. Proto je důležité předem zjistit informace o elektroinstalaci.

Při samotné rekonstrukci kuchyně je nutné celý prostor vyklidit a odstranit původní obklady a případně nevyhovující rozvody vody, plynu a elektroinstalace. Následně se očistí veškeré povrchy stěn a podlah.

Při přestavbě kuchyně se obvykle postupuje následovně:

  1. Provedeme vyzdívky nových příček a úpravy otvorů např. pro dveře.
  2. Připraví se nový rozvod elektroinstalace (pokud máte starší rozvod elektroinstalace, bude nutné přivést nové kabely již od bytového rozvaděče).
  3. Provede se nový rozvod vody a odpadů (ZTI).
  4. Přivede se přívod plynu pro plynový sporák či varnou desku.
  5. Provedeme renovaci omítek a obložíme stěny dle požadavku.
  6. Vymalujeme.
  7. Položíme novou podlahu - linoleum, vinyl, dlažba nebo plovoucí podlahu.
  8. Nyní konečně přichází montáž nové kuchyně.

Celá rekonstrukce kuchyně může být časově náročná, ale s důkladným plánováním a správným postupem se může stát velmi efektivním způsobem, jak zlepšit funkčnost a vzhled vaší kuchyně.