Zateplení domu postup

Příprava podkladů před  zateplení domu musí být zbaven nečistot, plísní . Pokud je fasáda vlhká, je velmi vhodné zajistit sanaci, jinak bude účinnost zateplení domu snížena. Z fasády je nutno před zateplením odstranit , okapy, antény a krátke parapety. Zateplení  domu musí být lepeno na povrch, který je dobře soudržný, to pokud tomů tak není je zapotřebí podklad sjednotit. Podle míry nerovnosti fasády volíme materiál zateplovacího systému –  pro větší nerovnosti  např. polystyren.

 

   Zateplení domu snadno a rychle

Před započením prací

 •  pečlivě vybereme nejlepe certifikovaný zateplovací systém
 • provedene výpočet tepelných ztrát a navrhneme skladbu zateplovacího systému
 •  provedeme návrh zateplení  a  vyřešíme zejména vešeré stavební  detaily
 • vybereme vhodné kotvící prvky -  doporučujeme provést odtrhové zkoušky
 • změříme rovinatost podkladu

Aplikace zateplovacího systému

 • Před zateplením domu se nejprve Očistění fasády od prachu a nečistot
 • Provedeme montáž Soklové zakládací lišty
 • Vylepíme kontaktní zateplovací systém  polystyrén nebo minerální vatu
 • Ukotvíme izolant i
 • Armování - postup , při kterém se do lepidla vsazuje armovací tkanina. Zateplovací systém značně zpevní.
 • Penetrace podkladu - provádí se před finální úpravou
 • Omítka

Na co nezapomenout?

 • bezpečné lešení
 • pečlivé zakrytí oken!
 • dokončení veškerých detailů - ostění atd zde dochází nejčestěji k tepelným mostům

 

 


Samozřejmě je třeba dodržet osvědčené technologické postupy , stanovené výrobci zateplovacích systémů. Myslet na kritické detaily a choulostivá místa, proto by jste instalaci zateplovacího systému měli nechat provést stavebního podnikatele, který si veškeré technologické předpisy ohlídá.